АНОНС

anons

Бібіліотека

Про бібліотеку   Бібліотека – ланка освітньо-виховного процесу у коледжі, яка здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процес, як в аудиторний, так і в позаудиторний час.

   Бібліотека сьогодні – це не тільки скарбниця інформації. Сюди йдуть за книгою та порадою, тут вчать самостійно працювати з книгою, спілкуватися.

   Головною метою діяльності бібліотеки коледжу є популяризація книг серед здобувачів освіти, викладачів, формування їх світогляду, допомога в задоволенні інтересів, потреб, запитів.

   Бібліотечний фонд коледжу складає 61493 примірників. Комплектування фонду проводиться відповідно до наявних спеціальностей за якими проводиться навчання. Перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним виданням

   – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі. Особливої уваги потребують книги для нововведених спеціальностей. У роботі нашої бібліотеки широко використовуються посібники, методичні вказівки до написання курсових робіт та дипломних проектів, самостійних робіт, укладені в науково-педагогічними та педагогічними працівниками коледжу.

   Завдяки підтримки керівництва коледжу щорічно фонд бібліотеки поповнюється періодичними виданнями. Але крім документів на традиційних носіях фонд поповнюється профільними електронними документами.

   Бібліотека складається з абонементу і читальної зали, на базі яких створені комфортні умови для самостійної роботи здобувачів освіти і викладачів.

   В читальній залі відбуваються зустрічі з цікавими людьми, заходи до знаменних і пам'ятних дат, екскурсії для вступників, тематичні виховні години. Масові заходи, що проводяться бібліотекою, сприяють всебічному розвитку особистості здобувача освіти, його соціалізації як духовно досконалої особистості.

   Однією з найпоширеніших форм пропаганди бібліотечного фонду є книжкові виставки, присвячені важливим історичним подіям та календарним святам.

   Wi-Fi зона, яка існує в нашій бібліотеці, дозволяє виходити в мережу Інтернет багатьом користувачам одночасно. Для цього бібліотека оснащена комп’ютерними технологіями.

   Бібліотека придбала бібліотечно-інформаційну програму «Бібліограф». Пакет програми містить декілька програм. Головною функцією – формування електронного каталогу бібліотекою.

   Він включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи, збірники статей, методичні рекомендації, аналітичний розпис статей з періодичних видань та збірників. Читачі можуть здійснювати пошук та замовлення літератури.

   Для кращого обслуговування користувачів, бібліотека використовує нові способи та методи роботи.

Нормативно правові документи