АНОНС

anons

Освітній процес

Циклові комісії коледжу

- Циклова комісія ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ дисциплін

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін є випускаючою, здійснює підготовку студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін тісно співпрацює з обласним фінансовим управлінням, Департаментом фінансів міської Ради, НАСК «Оранта», ВАТ «Ощадбанк», ПАТ «Приватбанк» та іншими підприємствами і організаціями, які забезпечують необхідні умови для проходження виробничої практики. Викладачі циклової комісії приймають активну участь у наукових конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах Одеси і України, круглих столах та семінарах районних адміністрацій м. Одеси, податкових інспекцій. Проводиться систематична робота з підготовки навчально-методичних посібників та методичних розробок (конспекти лекцій, методичних вказівок до практичних робіт, самостійної та індивідуальної роботи тощо). Високий рівень підготовки студентів дозволяє їм працювати надалі фінансистами і кредиторами на провідних підприємствах. Ґрунтовні фахові знання випускники спеціальності застосовують у банківській і страховій сферах. Вони працюють касирами, менеджерами з кредитування, менеджерами карткових відділів, бухгалтерами, страховими агентами, спеціалістами із страхування і за певний період досягають значного кар’єрного росту.

Дисципліни навчального плану циклової комісії: «Вступ до спеціальності», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система», «Податкова система», «Страхування», «Страхові послуги», «Банківські операції», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Казначейська справа», «Державна фіскальна політика», «Економіка та фінанси підприємства», «Митні платежі», «Державні фінанси», «Маркетинг», «Менеджмент», «Банківські операції», «Банківська система», «Міжнародні кредитні розрахунки та валют операції», «Інвестування», «Економічна теорія», «Фінансовий ринок», «Захист прав споживачів», «Статистика», «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Бухгалтерській облік і звітність у комерційних банках», «Соціальне страхування», «Державне управління та місцеве самоврядування», «Бухгалтерський облік у державному секторі» та ін.
e-mail: ck_finans@ukr.net

Викладацький склад
• Ротарь Олена Миколаївна, голова циклової комісії - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Бюджетна система», «Страхові послуги», «Страхування»
• Банташ Анастасія Михайлівна - к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Бухгалтерській облік і звітність у комерційних банках»
• Борзенкова Ольга Дмитрівна - к.е.н., спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Податкова система», «Державні фінанси»
• Гура Ольга Леонідівна - к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Економіка та фінанси підприємства»
• Дроздова Олена Геннадіївна - к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Бухоблік у державному секторі», «Бухгалтерський облік»
• Квач Ярослав Петрович - д.е.н., професор, спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Державна фіскальна політика»
• Князькова Валентина Яківна - к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Податкова система», «Митні платежі»
• Кучеренко Євгенія Сергіївна - спеціаліст ІІ категорії, викладач дисциплін «Маркетинг», «Менеджмент», «Податкова система»
• Малікова Ірина Петрівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Статистика», «Економічний аналіз»
• Пархоменко Світлана Григорівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Банківські операції», «Банківська система», «Гроші і кредит»
• Пенякова Ганна Леонідівна - к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Міжнародні кредитні розрахунки та валют операції», «Інвестування»
• Сергієнко Людмила Костянтинівна - к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Економічна теорія»
• Сочинська Катерина Олегівна - спеціаліст вищої категорії викладач дисциплін «Фінанси», «Вступ до спеціальності»
• Степанова Дар’я Сергіївна - к.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Фінансовий ринок», «Фінанси», «Захист прав споживачів»
• Чуркіна Ірина Євгенівна - д.е.н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін Бюджетна система», «Соціальне страхування», «Державне управління та місцеве самоврядування»

- Циклова комісія СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ дисциплін

Колектив циклової комісії (далі ЦК) соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін нормативної і варіативної складових навчальних планів підготовки здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеню молодший бакалавр. Реалізація навчально-виховної діяльності циклової комісії відповідає загальним принципам організації навчально-виховного процесу і спрямована на впровадження новітніх технологій навчання та адаптацію системи підготовки фахівців до викликів сьогодення. Реалізацію навчально-виховного процесу забезпечують 12 викладачів, з яких: 1 професор, 3 доценти, кандидати наук, 1 кандидат наук, 7 викладачі. Всі мають відповідні кваліфікаційні категорії і постійно підвищують педагогічну майстерність, приймаючи участь в роботі науково-практичних конференцій, методичних вебінарах, проходячи навчання на курсах підвищення кваліфікації. Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін проводить цілеспрямовану педагогічну та науково-дослідну роботу, в якій беруть участь усі викладачі й долучаються студенти. Її результати позитивно впливають на вдосконалення навчального процесу і виховання студентів.

Дисципліни навчального плану циклової комісії: «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Медико-санітарна підготовка» «Правознавство», «Філософія», «Соціологія», «Іноземна мова», «Іноземна мова за проф. спрямуванням», «Політологія» та ін.
e-mail: nelson1962@ukr.net

Викладацький склад
• Малишенко Людмила Олександрівна Голова комісії - кандидат політичних наук спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач історії України, всесвітньої історії
• Батарейна Олена Станіславівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни української мови, української літератури, української мови за професійним спрямуванням
• Боднар Світлана Вікторівна - к.пед.н., професор, спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням
• Вінгурт Ірина Юріївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Медико-санітарна підготовка»
• Голка Валерія Євгенівна - к. політ. н., спеціаліст вищої категорії, завідувачка відділенням, викладач дисциплін «Філософія», «Правознавство», «Соціологія»
• Гайдаржи Оксана Ярославівна - спеціаліст II категорії, викладач дисциплін «Безпека життя та охорона праці», «Громадянська освіта»
• Ковлакова Марина Василівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Зарубіжна література»
• Леженко Ірина Василівна - спеціаліст I категорії, викладач дисципліни «Українська література»
• Мушинська Наталія Сергіївна - к. пед. н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови
• Новодворська Марина Євгенівна - спеціаліст I категорії, викладач іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням
• Панасюк Ірина В’ячеславівна - к.пед. н., доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач фізичного виховання
• Стрельнікова Ірина Юріївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням

- Циклова комісія ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ дисциплін

Протягом свого існування циклова комісія природничо-математичних дисциплін розвивається, змінюється, проте незмінним залишається її статус. Інформатизація освітнього процесу реалізується використанням комп’ютерних технологій, які входять до складу пакету Microsoft Office (Мs Word, Ms Publisher, Ms Power Point, Ms Excel, Ms Access), використанням системи «Test-W», «OPZ», «M.E.Doc», «Дебет Плюс»», «FossDoc», хмарних технологій Google, електронної пошти тощо. Під час карантину для організації дистанційного навчання викладачі використовують і продовжують вивчати можливості впровадження в освітній процес платформи дистанційного навчання і спілкування «Класна оцінка», Classtime, сайт НаУрок, Всеосвіта, YouTube, Zoom, Skype, Viber, мобільний зв'язок тощо. Викладачі ЦК беруть активну участь в роботі обласних методичних комісій. У 2021 році циклова комісія посіла ІІ місце в огляді-конкурсі кабінетів та лабораторій з навчальної дисципліни «Інформатика» серед закладів фахової передвищої освіти Одеської області.

Дисципліни навчального плану циклової комісії: «Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія)»; «Інформатика»; «Фізика і астрономія»; «Хімія»; «Біологія і екологія»; «Географія», «Вища математика»; «Економічна інформатика»; «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» та ін.
e-mail : evelinab@ukr.net

Викладацький склад
• Бахчеван Евеліна Владиславівна, голова циклової комісії - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Інформаційні системи і технології у фінансових установах», «Інформатика», «Економічна інформатика»
• Верхоглядова Надія Олександрівна - спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Фізика і астрономія»
• Залевська Анжела Анатоліївна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Хімія»
• Левченко Ірина Ігорівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Географія»
• Осташевська Тетяна Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія)», «Вища математика»
• Румянцева Світлана Германівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Математика (алгебра і початок аналізу та геометрія)», «Вища математика»
• Солянікова Олена Петрівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Біологія і екологія»
• Шрамко Олена Олександрівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Інформатика», «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології у фінансово установах»

 • Положення про циклову комісію
 • Внутрішні заходи для викладачів

  Графік навчального процесу

  Забезпечення якості освіти

  Академічна доброчесність

   Академічна доброчесність відповідно до  статті 42 Закону України «Про освіту»:
   - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

   1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
   - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
   - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
   - надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
   - контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
   - об’єктивне оцінювання результатів навчання.

   2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
   - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
   - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
   - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
   - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

   3. Порушенням академічної доброчесності вважається:
   академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
   самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
   фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
   фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
   списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
   обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
   хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
   необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
   надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

  • Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
  • Положення про дотримання академiчної доброчесностi педагогiчними працiвниками, здобувачами вищої та фахової передвищої освiти
  • Етичний кодекс здобувача освіти ОТЕФК
  • Лист МОН про доброчесність
  • Анкета визначення рівня обізнаності педагогічних працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності
  • Анкетування "Академічна доброчесність студента"