АНОНС

anons

ВступникуІнформаційна система “Вступ.ОСВІТА.UA”

Підготовчі курси

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ – ЗАПОРУКА ГЛИБОКИХ ЗНАНЬ ТА УСПІШНОГО ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУОдеський торговельно-економічний фаховий коледж запрошуємо учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв на підготовчі курси з поглибленого вивчення математики та української мови для якісної підготовки до складання державної підсумкової атестації наприкінці навчального року, а також до складання вступних випробувань для вступу у 2022 році до нашого закладу освіти

Метою діяльністю курсів є:
- надання можливості особам, які бажають вступити до коледжу, підняти свій рівень підготовки з конкурсних предметів;
- адаптація слухачів до майбутнього навчання в коледжі;
- професійна орієнтація у виборі майбутньої спеціальності.

Навчання на курсах проводять висококваліфіковані та досвідчені викладачі, які здійснюють профільне та спеціалізоване навчання і забезпечують фундаментальну підготовку для вступу до коледжу.

Більш детальну інформацію з питання реєстрації на підготовчі курси можно отримати:
- за телефоном (048)-793-20-21, Євгенія Дмитрівна;
- надіславши лист на електронну адресу ofek_admin@ukr.net;
- особисто за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 6, 1 поверх, кабінет № 8;
- на Дні відкритих дверей.

Для навчання на курсах потрібно подати такі документи:
- заяву одного з батьків; - одна фотокартка 3*4; - копію ID-карти з обох сторін, або копію свідоцтва про народження слухача. - паспорт одного з батьків (для укладання договору)

Зарахування до складу слухачів здійснюється на підставі укладеного договору про надання освітньої послуги та оплати за повний курс навчання.

Якщо Вас цікавлять підготовчі курси для вступу в коледж, значить, Вам варто скористатися компетентною і професійною допомогою нашого навчального закладу.

Шановні батьки!
Вже зараз всі бажаючі можуть записатись на підготовчі курси на базі 9 класів, які плануємо розпочати у лютому 2022 року. Поспішайте, кількість місць обмежена!

Правила прийому

Документи для вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до приймальної комісії коледжу.
До заяви додається:
 • Документ державного зразка (з додатком) про здобутий освітній ступінь – оригінал та 1 ксерокопія;
 • Копія паспорта;
 • Копія витяга з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання;
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • Копія довідки ідентифікаційного коду за власним бажанням;
 • Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків до 2003 року народження включно);
 • Копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах);
 • Копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).


Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу.

У 2022 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії ОФЕК КНТЕУ (65065, м. Одеса, вул. Інглезі, 6)

Умови вступу

Етапи вступної кампанії

Вартість навчання

Державне замовлення

Профілі спеціальностей

Напрям підготовки – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчання: денна

Термін навчання:
 • на основі базової загальної середньої освіти - 2 роки і 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти -1 рік і 10 місяців;

Кваліфікація - молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Вступні екзамени:
 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти
  • математика (письмово);
  • українська мова (диктант);
 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти -
  СЕРТИФІКАТИ Українського центру оцінювання якості освіти з
  математики та української мови і літератури.

Фахівець - молодший спеціаліст за спеціальністю 072 «Фінанси, банкывська справа та сттрахування» відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. №327, здатний виконувати таку професійну роботу:

Код Назва професійної групи Професійна назва роботи (посада)
III. Фахівці
1461 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності Менеджер (управитель) із грошового посередництва
1462 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1463 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1465 Менеджер (управитель) із страхування
1466 Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування
1467 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів
1468 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування
1469 Менеджер із фінансового посередництва
3411 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі Брокер
Дилер
Маклер біржовий
Фахівець з біржових операцій
Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Фахівець з депозитарної діяльності
Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
3412 Страхові агенти Агент страховий
Страхувальник
3417 Експерт-консультант із страхування
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі Інспектор кредитний
Інспектор обмінного пункту
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів Торговельний брокер (маклер)
3433 Бухгалтери та касири-експерти Асистент бухгалтера-експерта
Бухгалтер
Касир-експерт
4122 Службовці, зайняті з цифровими даними Конторський (офісний) службовець (кредит)
4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) Кредитор

Рейтингові списки

Внутрішньо переміщені особи

Внутрішньо переміщеною особою визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок або для уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини.

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на облік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районних, районних у місті державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем фактичного проживання в Україні, про що видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи («довідка переселенця»).

Внутрішньо переміщені особи мають право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти. Також вступники можуть подавати документи на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

Внутрішньо переміщена особа, яка подає до коледжу документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому.

Правила Прийому

Зарахування на навчання до коледжу здійснюється:
• на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб;
• на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.

Внутрішньо переміщені особи мають право на отримання соціальної стипендії. Соціальна стипендія в коледжі призначається і виплачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 28.12.2016 р. «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» та відповідно Положення про призначення та виплату соціальної стипендії студентам коледжу.

Положення про призначення соціальної стипендії студентам

Тисячі школярів з тимчасово окупованих територій прагнуть вступити в український вищий навчальний заклад.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій. Вибір на користь України