Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

ВступникуІнформаційна система “Вступ.ОСВІТА.UA”

Правила прийому

Документи для вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до приймальної комісії коледжу.
До заяви додається:
 • Документ державного зразка (з додатком) про здобутий освітній ступінь – оригінал та 1 ксерокопію.
 • Копія паспорта – 1 ксерокопія.
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см.
 • Довідка про ідентифікаційний код – 1 ксерокопія.
 • Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків) – 1 ксерокопія.
 • Копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах) – 1 ксерокопія.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу.

Умови вступу

До Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобувати вищу освіту.
Фінансування підготовки фахівців в коледжі здійснюється:

 • за державним (регіональним) замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Підготовка фахівців здійснюється за такими рівнями освіти:
І. «БАКАЛАВР»
Денна форма навчання
05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю - 051 Економіка, спеціалізація «Економіка бізнесу»

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів), термін навчання –4 роки. Прийом здійснюється на конкурсній основі на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів:
1)Українська мова та література (обов’язковий);
2) Математика (обов’язковий);
3) Географія або Іноземна мова (один на вибір) – мінімум 100 балів.

ІІ. «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»
Денна форма навчання
07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

На основі базової загальної середньої освіти (9 класів), Термін навчання–3 роки. Прийом здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі іспитів (письмово) з навчальних предметів:
1) Українська мова (диктант);
2) Математика або Історія України (письмово – один на вибір).

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів). Термін навчання–2 роки. Прийом здійснюється на конкурсній основі на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів:
1) Українська мова та література (обов’язковий);
2) Математика або Історія України або Англійська мова (один на вибір) – мінімум 100 балів.

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ
(048) 714-61-42; (067) 489-84-32

Етапи вступної кампанії

Вартість навчання

Державне замовлення

Профілі спеціальностей

Напрям підготовки – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчання: денна

Термін навчання:
 • на основі базової загальної середньої освіти - 2 роки і 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти -1 рік і 10 місяців;

Кваліфікація - молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Вступні екзамени:
 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти
  • математика (письмово);
  • українська мова (диктант);
 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти -
  СЕРТИФІКАТИ Українського центру оцінювання якості освіти з
  математики та української мови і літератури.

Фахівець - молодший спеціаліст за спеціальністю 072 «Фінанси, банкывська справа та сттрахування» відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. №327, здатний виконувати таку професійну роботу:

Код Назва професійної групи Професійна назва роботи (посада)
III. Фахівці
1461 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності Менеджер (управитель) із грошового посередництва
1462 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1463 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1465 Менеджер (управитель) із страхування
1466 Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування
1467 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів
1468 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування
1469 Менеджер із фінансового посередництва
3411 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі Брокер
Дилер
Маклер біржовий
Фахівець з біржових операцій
Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Фахівець з депозитарної діяльності
Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
3412 Страхові агенти Агент страховий
Страхувальник
3417 Експерт-консультант із страхування
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі Інспектор кредитний
Інспектор обмінного пункту
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів Торговельний брокер (маклер)
3433 Бухгалтери та касири-експерти Асистент бухгалтера-експерта
Бухгалтер
Касир-експерт
4122 Службовці, зайняті з цифровими даними Конторський (офісний) службовець (кредит)
4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) Кредитор

Рейтингові списки