Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

ВступникуПравила прийому

Документи для вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі особисто до приймальної комісії.
До заяви додається:
 • копія паспорта або Свідоцтва про народження;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

Умови вступу

До Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобувати вищу освіту.
Фінансування підготовки фахівців в коледжі здійснюється:

 • за державним (регіональним) замовленням;
 • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Підготовка фахівців здійснюється зі спеціальності: 072 Фінанси,банківська справа та страхування.
Абітурієнти повинні мати загальну (9 класів) або повну (11 класів)середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, вміннями та навичками в галузі гуманітарних, соціально-економічних та природничих наук.

Абітурієнти на базі 9 класів складають вступні випробування з предметів:
 • Українська мова (диктант);
 • Математика або Історія України письмово на вибір).

Вступники на базі 11 класів подають до участі в конкурсі 2 сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року:
 • з української мови;
 • з математики або з історії України.


Прийом документів на навчання проводиться з 1 липня і закінчується 14 липня о 18:00, вступні випробування з 15 липня по 22 липня.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням  - 24 липня до 12:00.
Виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного замовлення 29 липня до 12:00.
Зарахування за державним замовленням - 31 липня, за контрактом до 30 серпня.
Умови прийому на ОКР «Молодший спеціаліст»
Умови прийому
ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ
(048) 714-61-42; (0482) 37-14-00

Етапи вступної кампанії

Вартість навчання

Державне замовлення

Профілі спеціальностей

Напрям підготовки – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчання: денна

Термін навчання:
 • на основі базової загальної середньої освіти - 2 роки і 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти -1 рік і 10 місяців;

Кваліфікація - молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

Вступні екзамени:
 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти
  • математика (письмово);
  • українська мова (диктант);
 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти -
  СЕРТИФІКАТИ Українського центру оцінювання якості освіти з
  математики та української мови і літератури.

Фахівець - молодший спеціаліст за спеціальністю 072 «Фінанси, банкывська справа та сттрахування» відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. №327, здатний виконувати таку професійну роботу:

Код Назва професійної групи Професійна назва роботи (посада)
III. Фахівці
1461 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності Менеджер (управитель) із грошового посередництва
1462 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1463 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1465 Менеджер (управитель) із страхування
1466 Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування
1467 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів
1468 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування
1469 Менеджер із фінансового посередництва
3411 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі Брокер
Дилер
Маклер біржовий
Фахівець з біржових операцій
Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Фахівець з депозитарної діяльності
Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
3412 Страхові агенти Агент страховий
Страхувальник
3417 Експерт-консультант із страхування
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі Інспектор кредитний
Інспектор обмінного пункту
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів Торговельний брокер (маклер)
3433 Бухгалтери та касири-експерти Асистент бухгалтера-експерта
Бухгалтер
Касир-експерт
4122 Службовці, зайняті з цифровими даними Конторський (офісний) службовець (кредит)
4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) Кредитор

Рейтингові списки