Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

Контакти

ГУРА

Ольга Леонідівна

Директор коледжу

(094)863-21-30
(048)793-21-30

ofek_admin@ukr.net

МОЛЧАНОВА

Раїса Григорівна

Заступник директора

з навчальної роботи

(094)863-20-21
(048)793-20-21


moragr@ukr.net

ВЕЛЄВА

Світлана Василівна

Головний бухгалтер

(094)863-20-43
(048)793-20-43


veleva79@ukr.net

ЮР’ЄВА

Людмила Ананіївна

Старший інспектор

з кадрів

(094)863-23-31
(048)793-23-31


inspektorzkadriv_ofek@ukr.net

РОТАРЬ

Олена Миколаївна

Відповідальний секретар приймальної комісії

(067) 489-84-32
(094)863-21-17
(048)793-21-17


elena-rotar@ukr.net

ГОЛКА

Валерія Євгенівна

Завідувач відділення

«Фінанси і кредит»

(094)863-20-21
(048)793-20-21


ofek_7p@ukr.net

Телефонний довідник ОФЕК КНТЕУ зі змінами