Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

Податок на сонце


<strong>podatoknasontse2020</strong>
Уміння знаходити можливі шляхи вирішення поставлених проблем в сфері оподаткування, а також розвивати навички творчої праці та самостійного мислення продемонстрували студенти 31 групи на семінарському занятті з предмету «Податкова система». Цікаві факти з історії оподаткування, класична світова практика, нагальні проблеми вітчизняного оподаткування та діяльності Державної податкової служби України стали предметом обговорення та підвисили інтерес до майбутньої професії.

<strong>podatoknasontse2020</strong>


<strong>podatoknasontse2020</strong>


<strong>podatoknasontse2020</strong>


<strong>podatoknasontse2020</strong>