АНОНС

Знайомство із Державною казначейською службою України

Здобувачі освіти 3 курсу освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відвідали Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області. Метою навчальної екскурсії було ознайомлення здобувачів освіти з організаційною структурою, основними завданнями органу ДКСУ, підвищення рівня знань здобувачів освіти щодо механізму функціонування системи казначейства, проведення операцій з бюджетними коштами.Зустріла здобувачів освіти начальник управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області Наталя КРИЖАНОВСЬКА, яка ознайомила з організаційною структурою та бюджетними повноваженнями Казначейської служби та його структурних підрозділів.Здобувачі освіти побачили на практиці яка специфіка роботи Казначейства і механізм автоматизованих процесів фінансових операцій, як обслуговуються клієнти з урахуванням вимог нормативно-правових документів та умов договорів про розрахунково-касове обслуговування.Щиро вдячні начальнику управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області Наталії КРИЖАНОВСЬКІЙ за надану можливість проведення навчальної екскурсії та знайомства здобувачів освіти з провідною фаховою фінансовою установою міста.