Логотип 'ОТЕФК_КНТЕУ'

ОТЕФК

Одеський торговельно-економічний
фаховий коледж

bgHeader1

АНОНС

anons

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.


<strong>tsifrovikompetentsii2021</strong>
Викладачі коледжу долучились до роботи та організації ІІІ-й педагогічної науково-практичній конференції закладів фахової передаищої освіти Одеської області «Цифрові компетенції викладача як умова формування якості освіти» 28 жовтня 2021 р. Конференція була проведена дистанційно на базі платформи ZOOM.

До організаційного комітету конференції, у складі якого були викладачі ОТЕФК КНТЕУ, надійшло 28 тез доповідей. Матеріали за редакцією Коробкіної О.В. зібрані у збірник наукових праць.

Головною метою педагогічної науково-практичної конференції є поширення та розповсюдження цифрової грамотності педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації з метою підвищення якості освіти.

Теперішні студенти цифрового покоління не хочуть пасивно сидіти і чекати, поки викладач повільно, логічно і послідовно буде передавати їм свої знання. Новому поколінню хочеться інтерактивності та багатозадачності, щвидкого отримання інформації, вони люблять наочні картинки, короткі відео. Вони прагнуть навчатися разом з іншими, обмінюватися досвідом, втілювати спільні проєкти. Вони цінують речі, які можна відразу спробувати на практиці і значно гірше сприймають суху теорію, відірвану від сучасного життя.

Тому інформатизація освіти є одним із основних напрямів реформування закладів освіти, зумовленим потребами сучасного суспільства, у якому головним є індивідуальний розвиток особистості.

Викладачі-учасники конференції ознайомились з цифровими методами та інструментами, які сприятимуть підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та професійних компетентностей здобувача освіти, з основними напрямами можливої діяльності педагогічних працівників у Web- просторі, пов’язаної з дистанційним навчанням.

Висловлені у тезах пропозиції мають практичне та теоретичне значення.

<strong>tsifrovikompetentsii2021</strong>


<strong>tsifrovikompetentsii2021</strong>


<strong>tsifrovikompetentsii2021</strong>