Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОТЕФК

Одеський торговельно-економічний
фаховий коледж

bgHeader1

АНОНС

anons

Новий стейкхолдер!


<strong>newstakeholder2021</strong>
Відповідно стратегії КНТЕУ, політика якості коледжу реалізується на всіх рівнях управління за участю зовнішніх стейкхолдерів - роботодавців та партнерів. Отже, Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ продовжує розширяти свої професійні зв’язки.

27 січня коледж прийнято до Одеської обласної організації роботодавців!

Сподіваємось, що системна співпраця із Одеською організацією роботодавців підвищить практичну підготовку студентів із забезпеченням формування конкурентоспроможних професійних компетентностей.

Об'єднання організацій роботодавців Одеської області є членом Федерації роботодавців України (ФРУ).

Відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» № 2436-III від 24 травня 2001 року, ОООР бере участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики регіону, а також представляє і захищає законні інтереси і права роботодавців. Для цього ОООР співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, профспілками, іншими організаціями найманих працівників і об'єднаннями громадян.

Одеська обласна організація роботодавців: https://savebusiness.com.ua/

<strong>newstakeholder2021</strong>