АНОНС

ІІІ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК»

4 листопада 2022 року

в

ОДЕСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ


Цикловою комісією природничо-математичних дисциплін


була проведена


ІІІ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


«ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК»


в змішаному форматі з використанням платформи для дистанційного спілкування Zoom


На конференцію були представлені 29 доповідей. До роботи конференції долучилися 11викладачів, 17 студентів із закладів освіти

1) Військова академія (м. Одеса)

2) Одеський торговельно-економічний фаховий коледж

3) Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж морського транспорту Національного університету «Одеська морська академія»»

4) Одеський фаховий-коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова організаційного комітету:

Бахчеван Е.В., голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Секретар конференції:

Шрамко О.О., викладач економічної інформатики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Члени організаційного комітету:

Якубовська Н.Л., голова обласної методичної комісії викладачів інформатики закладів фахової передвищої освіти Одеської області, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Артемов В.О., к. т. н., доцент, Військова академія (м. Одеса)

Румянцева С.Г., викладач вищої математики, спеціаліст вищої категорії

Осташевська Т.В., викладач вищої математики, спеціаліст вищої категорії

Левченко І.І., викладач географії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Верхоглядова Н.О., викладач фізики і астрономії, спеціаліст другої категоріїУчасників привітали:

- в.о. директора Одеського торговельно-економічного фахового коледжу Гура О.Л.- голова обласної методичної комісії викладачів інформатики закладів фахової передвищої освіти Одеської області Якубовська Н.Л.- голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін Бахчеван Е.В.Учасники конференції обговорювализдобутки і результати наукових досліджень у галузі фундаментальних, природничих наук з використанням цифрових технологій.Доповіді були цікавими і змістовними, визивали багато питань у аудиторії до доповідачів.

Підсумки конференції підвели члени організаційного комітету Бахчеван Е.В., Шрамко О.О., голова студентської ради коледжу Базилевська Діана, учасниця конференції від ОФКЕПГРБ Голота Софія.