Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

Еразмус + Жан Моне


erasmus2017

Триває реалізація проекту КНТЕУ в рамках Програми Еразмус + Жан Моне, наступний етап реалізації проекту заплановано провести в березні 2018 року.
Відповідно до плану реалізації проекту «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства», на базі Одеського торговельно-економічного інституту в жовтні 2017 року відбувся шостий модуль проекту.
Відкриваючи п’яти-денний модуль директор ОТЕІ Ярослав Петрович Квач привітав учасників та побажав плідної співпраці та творчого натхнення. Дугінець Г.В. провела лекції-дискусії щодо питань сутності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Було розглянуто наслідки від тарифної лібералізації для галузей української економіки. На другий день лекції Мазаракі Н.А. щодо юридичних аспектів реалізації ПВЗВТ з ЄС викликали жваве обговорення.
Протягом третього дня проведення модулю Головачева О.С. розповіла про питання заснування підприємницької діяльності, торгівлю послугами та електронну комерцію в межах реалізації ПВЗВТ з ЄС.
Лектор Дьяченко О.В. детально ознайомила з проблематикою у сфері митних аспектів та сприяння торгівлі в умовах дії ПВЗВТ з ЄС.
В останній день реалізації проекту Дугінець Г.В. надала інформацію щодо правил встановлення цін на енергетичні товари, транспортування та транзит енергетичних товарів відповідно до імплементації ПВЗВТ з ЕС.
У роботі модулю взяли участь майже 120 представників навчальних закладів та сільських рад Одеської області, а також Маріупольської та Миколаївської областей: Одеська Національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, Одеській національний політехнічний університет, Одеській національний університет імені І.І. Мечникова, Одеській торговельно-економічний інститут КНТЕУ та Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова та його Первомайська філія.
Серед учасників проекту були присутні викладачі та студенти з непрофільною освітою (фінансисти, аудитори, бухгалтери) та представники сільських рад Одеської області, що дало змогу забезпечити міжгалузевий та міждисциплінарний ефект популяризації знань щодо переваг та недоліків ПВЗВТ+ для українського суспільства.
Важливим досягненням проведеного заходу стало поглиблення партнерських відносин між лекторами та слухачами проекту, що обумовило позитивний ефект спільного навчання у процесі реалізації мети і завдань проекту.
Наприкінці за результатами оцінки отриманих знань відбулося вручення сертифікатів про участь (українською та англійською мовами) за підписом ректора А.А. Мазаракі.
erasmus2017

erasmus2017

erasmus2017

erasmus2017