Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

28 листопада 2017 року
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін провела
ІІ МІЖВУЗІВСЬКУ СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«БІОХІМІЯ ТА НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
з навчальних дисциплін «Хімія», «Біологія», «Інформатика»


conf28112017

Мета конференції:
• обговорення останніх досягнень хімії, біології, інформаційних, комп’ютерних технологій в розрізі взаємодії з навколишнім середовищем;
• сприяння інтеграції та обміну ідеями між студентами різних ВНЗ;
• стимулювання зацікавленості молоді в освітній, науковій творчості в галузі фундаментальних наук і охорони навколишнього середовища;
• розвиток у студентів самостійності, цілеспрямованості, бажання пізнати нове, вміння виступати перед аудиторією;
• розкриття потенційних можливостей кожного студента.
Конференцію проведено за таким розкладом:
• 11.00 - 12.00 – реєстрація учасників конференції
• 12.00 - 12.30 – відкриття конференції
• 12.30 – 13.30 – пленарне засідання
• 13.30-14.00 – перерва на каву
• 14.00-16.00 – робота по секціях
На конференції студенти представляли 6 коледжів Одеської області:
1) Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
2) Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету
3) Чорноморський морський коледж
4) Одеського національного морського університету
5) Одеський коледж транспортних технологій
6) Коледж зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв'язку ім. о. с. Попова
7) Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій
На конференції були обговорені такі важливі теми, як:
• Біохімія і інформаційні технології сучасності
• Роль комп'ютерних технологій під час створення нових лікарських засобів.
• Використання 3D принтера в отримуванні імплантів
• Вирішення екологічних проблем інформаційними технологіями
• Галузі застосування штучного інтелекту
Доповіді супроводжувались презентаціями, що надало змогу більш глибоко проаналізувати обрані теми досліджень. Учасники конференції приймали активну участь в обговоренні проблемних питань, висловлювали свою думку.conf28112017

conf28112017

conf28112017

conf28112017

conf28112017