Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

Міжвузівська науково-практична студентська конференція


conf16112017

«Підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах розвитку ринкових відносин в Украйні»
16 листопада в нашому навчальному закладі відбулася міжвузівська науково-практична студентська конференція. Конференцію проведено за таким розкладом:
9.00 - 10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00 - 10.30 – відкриття конференції
10.30 – 11.30 – пленарне засідання
11.30-12.00 – перерва на каву
12.00-16.00 – робота по секціях
Робота конференції охоплювала 3 тематичні напрямки:
1. Економічний розвиток як основа для поліпшення соціального становища в Україні.
2. Основні шляхи підвищення ефективності роботи підприємств.
3. Основні тенденції та напрями фінансової політики України на сучасному етапі.
В роботі конференції прийняли участь 50 доповідачів з різних учбових закладів Одещини.
1) Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ;
2) Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ;
3) Одеський коледж транспортних технологій;
4) Коледж економіки та соціальної роботи ім. І .І. Мечникова;
5) Технікум газової і нафтової промисловості Одеської Національної академії харчових технологій;
6) Чорноморський морський коледж ОНМУ;
7) Одеське морське училище ім. І. О. Маринеска ОНМУ
8) Одеський механіко-технологічний технікум ОНАХТ
9) Білгород-Дністровський державний аграрний технікум.
На конференції були обговорені такі важливі теми економіки, як:
- Концептуальні підходи до визначення фінансової стійкості підприємства
- Малий бізнес В Україні: проблеми розвитку;
- Податкова політика як шлях для підвищення діяльності підприємства;
- Підвищення ефективності електропостачання в Україні;
- Мотивація, як один із основних чинників підвищення економічної ефективності підприємств;
- Перспективи розвитку морських портів України;
- Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості та інші.
Доповіді супроводжувались презентаціями, що надало змогу більш глибоко проаналізувати обрані теми досліджень. Учасники конференції приймали активну участь в обговоренні проблемних питань, висловлювали свою думку.
Дякуємо всім студентам і викладачам, які прийняли участь в роботі конференції.conf16112017

conf16112017

conf16112017

conf16112017