Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОТЕФК

Одеський торговельно-економічний
фаховий коледж

АНОНС

anons

ІV МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦЯ


<strong>conf10042020</strong>


ІV МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНАКОНФЕРЕНЦЯ

«НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА: ВЕКТОРИ ПОЛІТИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

10 КВІТНЯ 2020 р.До організаційного комітету конференції ОФЕФ КНТЕУ надійшло 57 тез доповідей. Матеріали за незначною редакцією зібрано у збірник наукових праць.

Доповіді надійшли із 7 ЗВО та ФПВО України:

1. Одеський національний економічний університет
2. Одеський державний аграрний університет
3. Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
4. Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
5. Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ.
6. Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу
7. Морехідного училище ім.О.І.Маринеска НУ «ОМА»

Конференція була проведена дистанційно.
Автори тез висвітили найактуальніші питання, зокрема щодо: місця України в міжнародній економічній інтеграції; проблеми функціонування фінансової системи України та можливі шляхи їх подолання; парадигми сучасного бухгалтерського обліку; застосування сучасних технологій в освітньому просторі; цифрових платформ для реалізації дистанційної освіти і Україні; правової освіченості сучасної студентської молоді та інші.
Тези характеризуються науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером виконаної роботи та свідчили про активну участь студентів у проведенні наукових досліджень. Висловлені у тезах пропозиції мають практичне та теоретичне значення.

Матеріали IV Міжвузівської конференції ОФЕК КНТЕУ 2020