Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

ІІІ Міжвузівська конференція


<strong>conf10042019</strong>

Науково-практична конференція «Незалежна Україна: вектори політичного та соціально-економічного розвитку» відбулася цього року втрете.

Роботу конференції відкрила директор Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ Гура Ольга Леонідівна.

З привітальним словом виступив директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ Квач Ярослав Петрович.

У конференції взяли участь науковці з 12 учбових закладів України:
- Київський національний торговельно-економічний університет
- Одеський національний економічний університет
- Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
- Одеська національна академія харчових технологій
- Національний університет «Одеська юридична академія»
- Одеськй торговельно-економічний інститут КНТЕУ
- Одеський фінансово-економічний коледж КНТЕУ
- Торговельно-економічний коледж КНТЕУ (м.Київ)
- Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
- Морехідного училище ім.О.І. Маринеска НУ «ОМА»
- Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу
- Коледж промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ

Під час роботи конференції працювали пленарні засідання і 5 секції. Секційні засідання працювали за напрямами фінансів, національної економіки, обліку та аудиту, аналізу, інформаційних технологій, соціології, права.

Доповідачі висвітлювали найактуальніші питання, зокрема щодо: місця України в міжнародній економічній інтеграції; впровадження фінтех-стартапів, проблеми функціонування фінансової системи України та можливі шляхи їх подолання; хмарні технології в проектуванні та реалізації інформаційних систем в суспільстві; застосування сучасних технологій в освітньому просторі; стан та шляхи модернізації системи місцевих виборів в Україні та інші.

Доповіді характеризувалися науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером виконаної роботи та свідчили про активну участь студентів у проведенні наукових досліджень. Висловлені у доповідях пропозиції мають практичне та теоретичне значення.

Кращі доповідачі отримали цінні подарунки від адміністрації Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ.

В цілому, конференція відбулася на високому науковому та організаційному рівнях.

Вітаємо учасників та переможців конференції!

<strong>conf10042019</strong>

<strong>conf10042019</strong>

<strong>conf10042019</strong>

<strong>conf10042019</strong>

<strong>conf10042019</strong>

<strong>conf10042019</strong>

<strong>conf10042019</strong>

<strong>conf10042019</strong>