Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

Підприємець ділова гра


<strong>businessgame2018</strong>

Збірні команди ОФЕК та ОТЕІ прийняли участь у діловій грі "Підприємець". Студенти спробували використати різні стратегії просування товару на ринок, зрозуміли недоліки нечесної конкуренції.

В умовах віртуального ринку, налагоджування ділових контактів, боротьби із порушниками перемогла команда "Ізолятор-ІІ"

Вітаємо!

<strong>businessgame2018</strong>

<strong>businessgame2018</strong>

<strong>businessgame2018</strong>