Логотип 'ОФЕК_КНТЕУ'

ОФЕК КНТЕУ

Одеський фінансово-економічний
коледж Київського національного
торговельно-економічного
університету

АНОНС

anons

Акредитація освітньо-професійної програми


<strong>akreditatsia2019</strong>

Акредитація освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Протягом 10-12 червня 2019 року відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від від 30.05.2019 №775-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в коледжі працювала експертна комісія в такому складі:

- Сафонова Людмила Дмитрівна, доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент, голова експертної комісії;

- Крисак Андрій Олексійович, викладач-методист, голова циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного коледжу, кандидат економічних наук, член експертної комісії;

У навчальному закладі були створені усі необхідні умови для роботи експертної комісії.

Робота експертів почалася із зустрічі з керівництвом коледжу та викладачами циклової комісії «Фінансово-кредитних дисциплін».

У процесі експертизи перевірено оригінали ліцензії та сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України, навчальні плани, освітньо-професійну програму, кваліфікаційні та освітні вимоги до випускників, інформацію про соціальну інфраструктуру, кадрове, матеріально-технічне та навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітньої діяльності, стан науково-дослідницької діяльності та інші об’єкти, заходи та документи, відповідно до акредитаційних вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978.

За результатами роботи експертною комісією підготовлено висновок, з яким можна ознайомитись за посиланням: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=11695

<strong>akreditatsia2019</strong>

<strong>akreditatsia2019</strong>

<strong>akreditatsia2019</strong>

<strong>akreditatsia2019</strong>