АНОНС

VIII Міжвузівська науково-практична конференція

«НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА: вектори політичного та соціально-економічного розвитку»

До організаційного комітету конференції ОТЕФК надійшло 56 тез доповідей. Матеріали за незначною редакцією зібрано у збірник наукових праць.

Доповіді надійшли із 13 закладів освіти України:

Одеський національний економічний університет

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університетуВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»

Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж

ВСП "Баратинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

ВСП «Коломийський економіко-правовий фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»Тилігульський аграрний фаховий коледж

ВСП «Морехідний фаховий коледж ім. О. І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія»

Ізмаїльський фаховий коледж економіки і права

Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Одеський торговельно-економічний фаховий коледж


Конференція була проведена у змішаному форматі, де науково-педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі освіти висвітлювали креативні ідеї та мали змогу подискутувати щодо актуальних проблем фінансової сфери в умовах воєнного стану.

Автори тез висвітили найактуальніші питання, зокрема щодо: проблем логістичних перевезень в Україні під час воєнного стану; економічного відновлення і розвитку України після збройного конфлікту; проблем та перспектив розвитку малого підприємництва в Україні; cистеми обліку, аналізу та аудиту в умовах війни; ролі ІТ у забезпеченні оборони держави; інформаційно-комунікаційних технологій як запоруки сталого розвитку економіки та інші

Особливо хочеться відмітити дослідження Лукіянчук Аріни на тему «Стратегія управління підприємством в умовах війни» (науковий керівник Шрамко Олена, ОТЕФК); Березіна Влада та Карлюченко Олександра на тему «забруднення Світового океану: які ризики і як їх подолати?» (наукові керівники Малікова О.А, Сушенцова Г.В., ВСП «Морехідний фаховий коледж ім. О. І. Маринеска НУ ОМК); Кузьміна Юрія на тему «Проблеми оподаткування споживання в Україні» (науковий керівник Верхоглядова Надія).

Тези характеризуються науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером виконаної роботи та свідчили про активну участь викладачів та здобувачів освіти у проведенні наукових досліджень. Висловлені у тезах пропозиції мають практичне та теоретичне значення.


Дякуємо викладачам та здобувачам освіти за цікаві доповіді та яскраві виступи.


Ознайомитися з матеріалами можна за посиланням:


https://ofek-knteu.od.ua/naukova_robota.html#two