АНОНС

anons

Erasmus+

Коледж продовжує реалізовувати програми міжнародної академічної мобільності студентів, у тому числі в рамках проєктів ЄС Erasmus+ .за напрямом КА1: «Навчальна (академічна) мобільність» з провіднимиєвропейськими ЗВО – партнерами.

ЗапрограмоюакадемічноїмобільностінашістудентинавчаютьсяуЛюблянськійшколібізнесу(Любляна, Словенія). (https://www.b2.eu/)

Мобільністьстудентівдлянавчаннясприяєпрофесійномурозвиткумайбутніхспеціалістів.

Познайомившисьізнавчаннямуційшколі, нашістудентки,СтеллатаВікторія,булиприємноздивовані. Школанадаєвсізручностідлястудентів, атакожєзаписикожногоуроку, навипадок, якщовипропустилищось. Назаняттяприїжджаютьвикладачізрізнихкраїн, щобипровестилекціїнатемубізнесу, маркетингу, цедужецікаво.

Стеллаподілиласявраженнями: «Мидужераді, щонашколеджнадавтакуможливістьнавчатисявіншійкраїніанглійськоюмовою. ЗнаминавчаютьсятакожстудентизрізнихмістУкраїнитасусідніхкраїн. ЯкщоувасбудеможливістьпоїхатидоСловеніїнанавчання, непроґавтеїї, томущоцечудовийшансотриматиновийдосвід, знайтиновізнайомства, атакожвідчутисамостійнежиття».

Коледж розраховуєна подальшупідтримкуміжнароднихпартнерівв рамках проєктів ЄС Erasmus+

Всіммирного неба!